Số tài khoản ngưởi thụ hưởng

Beneficiary Account: Số tài khoản người thụ hưởng là tên người sẽ được hưởng lợi sau khi chủ sở hữu số tài khoản qua đời. Các loại tài sản có thể áp dụng gồm số tài khoản tại các ngân hàng, séc, quỹ tương hỗ, chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ…

Khi sử dụng chính sách người thụ hưởng, chẳng hạn khi bạn qua đời đột ngột mà không có di chúc sẽ rất dễ để giải quyết những tài sản của bạn trong các tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, các quỹ đầu tư … Để hưởng được tài sản bạn chỉ cần chứng minh các thông tin khớp với dữ liệu đã kê khai thừa hưởng.

Ở Việt Nam vẫn có thể áp dụng số tài sản người hưởng thụ, nhưng thông thường nhất vẫn là di chúc thường thấy khi những người giàu có nắm trong tay khối tài sản lớn, hoặc những người già… Trong lĩnh vực đất đai bạn sẽ gặp thừa kế tài sản được phân chia theo quan hệ huyết thống nếu trong trường hợp chủ sử dụng đất chế mà không để lại di chúc.

4.7/5 - (80 bình chọn)