Portfolio

Dưới đây là danh mục đầu tư crypto của mình, bạn có thể tham khảo. Những dự án mình đầu tư cũng không hẳn phù hợp với bạn, hãy tự chủ trong quyết định đầu tư của mình. Hiện mình đang đầu tư 80% danh mục trong thị trường crypto, còn lại là 20% những kênh đầu tư khác như: thị trường chứng khoán, tài chính, trái phiếu nhằm tránh rủi ro.

I – Phân bổ danh mục đầu tư

Chart by Visualizer
Các dự án/thời gianBitcoinEthereumBinance CoinCardanoPolygonPolkadotSolanaAltcoin khác
Tháng 09/202241,85%51,80%0,49%4,13%1,01%0,00%0,73%0,00%
Tháng 08/202240,12%48,20%1,00%5,20%0,70%0,00%0,73%4,05%
Tháng 07/202239,10%44,11%1,95%6,38%2,33%0,00%0,00%6,13%
Tháng 06/202235,70%39,84%2,00%7,00%5,00%0,00%0,00%10,46%
Tháng 05/202229,99%38,02%3,55%7,48%5,99%0,00%0,00%14,97%
Tháng 04/202228,15%34,15%3,92%10,30%7,00%0,00%0,00%16,48%
Tháng 03/202227,42%33,96%4,50%11,09%7,70%1,00%0,00%14,33%
Tháng 02/202226,41%29,11%4,80%11,09%8,03%1,17%0,00%19,39%
Tháng 01/202226,00%26,00%5,10%10,77%9,00%3,00%3,00%17,13%
Tháng 12/202121,90%21,30%4,39%10,77%9,00%3,00%2,84%26,80%
Tháng 11/202123,00%20,50%3,84%11,30%8,10%2,66%4,90%25,70%
Tháng 10/202123,60%20,00%3,93%12,90%7,93%2,44%4,30%24,90%
Tháng 09/202123,89%18,90%5,21%14,00%9,10%2,30%4,30%22,30%
Tháng 08/202124,10%19,23%4,51%14,00%11,10%2,30%5,66%19,10%
Tháng 07/202126,29%20,89%4,34%13,56%10,23%2,09%6,20%16,40%
Tháng 06/202124,50%24,20%4,21%13,00%9,90%2,09%6,00%16,10%
Tháng 05/202120,00%27,00%5,00%13,00%9,00%2,00%5,00%19,00%

Vào thời điểm trước năm 2021 mình không thu mua thêm, chủ yếu vẫn là số lượng còn nắm giữ trong mùa tăng trưởng 2018 gồm Bitcoin, Ethereum và một chút token NEO.

II – Thời gian nắm giữ trung bình

Chart by Visualizer
5/5 - (1 bình chọn)