Chuyên mục: Wiki Crypto

“Đọc để biết – Viết để hiểu”
Chuyên mục cung cấp thông tin chuyên sâu về 300+ các dự án coin tiềm năng.

07/05/2022

ApeCoin là gì? ApeCoin (APE) là một tiện ích ERC-20 với mã token sử dụng để quản trị hệ sinh thái APE. Token APE trao quyền cho việc xây dựng cộng...

27/04/2022

Immutable X là giải pháp mở rộng lớp 2 cho NFT trên mạng blockchain Ethereum. Immutable X cung cấp giải pháp giúp xác nhận các giao dịch tức thì và phí...

12/11/2021

Ethereum Name Service (ENS) là gì? Ethereum Name Service là một hệ thống tên miền phi tập trung có thể mở rộng dựa trên nền tảng blockchain Ethereum. Ethereum Name...

14/10/2021

Hệ sinh thái blockchain thuở đầu được thống trị bởi Bitcoin và Ethereum, vào tháng 5/2020 Polkadot chính thức ra mắt, mạng lưới được sinh ra với mục tiêu sẽ...