Bản quyền

Các bài viết tại Tạp chí Crypto được tổng hợp từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, được biên tập lại cho hợp với lối đọc của người Việt Nam, tất cả những bài viết này đều ghi các nguồn tham khảo ở phía cuối bài viết.

Những bài viết ở những chuyên mục như “Đánh giá”, “Kiến thức” … thì Tạp chí Crypto viết bằng những hiểu biết sẵn có cộng thêm những ý kiến đóng góp của mọi người nhằm hoàn thiện thêm bài viết, do đó có đăng ký giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Tuy nhiên, những bài viết hay cần tính lan tỏa và giúp ích cho cộng đồng, mình có một vài yêu cầu nho nhỏ sau:

  • Bạn được phép copy, chia sẻ lại lên blog của mình hoặc các nền tảng tương tự nhưng phải ghi nguồn là: “Nguồn: Tạp chí Crypto”
  • Bạn được phép trích dẫn một phần nội dung lên website hoặc blog hoặc bất cứ nền tảng nào và có thể ghi nguồn hoặc không ghi nguồn.
  • Để trách hiểu lầm cho người đọc thì mình mong bạn không chia sẻ thông tin gì trong bài viết.

Những nội dung nào mà mình mượn hoặc tổng hợp hoặc lấy từ những nguồn khác như hình ảnh mà vi phạm bản quyền của bạn thì xin đừng báo cáo blog nha, cứ email cho mình biết và sẽ khắc phục ngay.

Email bản quyền: [email protected]

Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết