Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của khách truy cập website của chúng tôi rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ nó. Chính sách này giải thích những gì chúng tôi sẽ làm với thông tin cá nhân của bạn.

Việc đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này khi bạn truy cập website của chúng tôi lần đầu sẽ cho phép chúng tôi sử dụng cookie mỗi khi bạn truy cập website của chúng tôi.

Các loại thông tin cá nhân sau đây có thể được thu thập, lưu trữ và sử dụng:

 • Dữ liệu về số lần truy cập, hành vi trên trang, thời gian trên trang để phục vụ chạy quảng cáo.
 • Thông tin về máy tính của bạn bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành.
 • Thông tin chẳng hạn như địa chỉ email mà bạn nhập khi đăng ký với website của chúng tôi.
 • Thông tin bạn nhập khi tạo một hồ sơ trên website của chúng tôi—ví dụ như tên, hình ảnh hồ sơ, giới tính, ngày sinh, tình trạng mối quan hệ, sở thích và thú vui, thông tin học vấn và thông tin công việc.
 • Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn vào mục đích gì?

 • Chạy quảng cáo.
 • Định hướng các bài viết theo trải nghiệm người dùng.
 • Cá nhân hóa website.
 • Gửi email quảng cáo…

Các biện pháp bảo mật thông tin của bạn

 1. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn thất thoát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.
 2. Chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên các máy chủ (được bảo vệ bằng mật khẩu và tường lửa) bảo mật của chúng tôi.
 3. Tất cả các giao dịch tài chính điện tử được nhập thông qua website của chúng tôi sẽ được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa.
 4. Bạn chấp nhận rằng việc chuyển giao thông tin qua internet vốn không an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua internet.
 5. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu mà mình sử dụng để truy cập website của chúng tôi; chúng tôi sẽ không hỏi bạn về mật khẩu của bạn (trừ khi bạn đăng nhập vào website của chúng tôi).