Chuyên mục: Bảo mật

30/05/2022

Để swap các token hay cung cấp tính thanh khoản hoặc tham gia vào staking lấy lãi người dùng sẽ phải cho phép các hợp đồng thông minh có quyền...

16/08/2021

Ví trữ lạnh hay còn gọi là ví phần cứng là một thiết bị được mã hóa với khả năng lưu trữ Bitcoin và các loại crypto khác. Sở dĩ...