Ethereum âm thầm tung ra cập nhật Gray Glacier

ethereum 2.0 the merge update

Ethereum đã tung ra bản cập nhật mới nhằm hoãn quả bom độ khó thêm 100 ngày trước khi chính thức tiến hành cập nhật The Merge.

Bản cập nhật đã được âm thầm tung ra vào ngày 30/6 tại block số 15,050,000. Mục đích chính của bản cập nhật nhằm hoãn thời gian tung ra Eth2.0 thêm 700.000 block nữa, tương ứng với khoảng thời gian 100 ngày.

Bản nâng cấp Grey Glacier gần như bắt buộc khi các máy đào tham gia phải tải xuống bản update mới nhất, nếu máy đào không update sẽ thông thể gửi hoặc nhận ETH.

Không phải tất cả các nhà khai thác và thợ đào đều tuân theo khuyến nghị, theo dữ liệu từ Ethernodes cho thấy chỉ 65% máy đào đã chuẩn bị đầy đủ cho bản nâng cấp Grey Glacier.

Những máy đâò đã cập nhật Gray Glacie

Geth hiện đang là ứng dụng phổ biến nhất của mạng Ethereum, hiện ứng dụng này mới chỉ sẵn sàng 67%, với khoảng 448 ứng dụng khách đang chạy phần mềm cũ. Nethermind và Besu có lần lượt 76% và 78% khách hàng được cập nhật.

Tham khảo: Decrypt

5/5 - (70 bình chọn)
Bài viết có hữu ích?
Không