Tether đang cắt giảm lượng thương phiếu nắm giữ

tethe bao cao kiem toan

Mới đây nhất Tether đã chấp nhận sự kiểm toán của một công ty châu Âu lần đầu tiên, theo đó BDO Italia sẽ là đơn vị tham gia đánh giá.

Dữ liệu mới nhất từ DBO Italia cho thấy lượng thương phiếu mà Tether nắm giữ đã giảm 58% còn 8.5 tỷ đô so với lần công khai kiểm toán gần đây nhất. Ngoài ra Tether cam kết sẽ giảm loại tài sản này xuống mức 200 triệu đô vào tháng 8 và giảm về con số không vào cuối năm nay.

BDO Italia là chi nhánh tại Ý của BDO Global, một mạng lưới quốc tế gồm các công ty kế toán công có trụ sở chính tại Zaventem, Bỉ. BDO Global xếp hạng chi nhánh này đứng thứ năm công ty kế toán lớn nhất Châu Âu tính theo tổng doanh thu. Công ty duy trì các văn phòng trên khắp Bắc và Nam Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi, và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Tether lần đầu tiên đã chấp nhận sự tham gia kiểm toán của một công ty châu Âu sau khi nhận ra tầm quan trọng của thông tin minh bạch, đặc biệt sau khi chứng kiến một năm tăng trưởng thần tốc của đối thủ USDC.

Vốn hóa thị trường của Tether suy giảm trong suốt một năm qua.
Vốn hóa thị trường của Tether suy giảm trong suốt một năm qua. Dữ liệu: CoinGecko

Theo đó thay vì sẽ cung cấp các dữ liệu theo quý thì giờ đây BDO Italia sẽ cung cấp báo cáo kiểm toán hàng tháng.

Trong báo cáo gần đây nhất tether hiện đang nắm giữ 66.4 tỷ đô tài sản, trong đó có 28.8 tỷ đô trái phiếu kho bạc, 6.8 tỷ đô thương phiếu, 5.4 tỷ đô tiền mặt và các loại tài sản khác.

Danh mục tài sảnGiá trị tài sản tính bằng USD
1. Tiền mặt & các loại tài sản tương đương tiền cùng các khoản tiền gửi ngắn hạn khác & thương phiếu 
Trái phiếu kho bạc Mỹ28,856,434,491
Thương phiếu và Giấy chứng nhận tiền gửi8,402,426,505
Các quỹ thị trường6,810,253,431
Tiền gửi tại các ngân hàng5,418,232,067
Hợp đồng Repo nghịch đảo2,992,015,954
Các loại tài sản không phải trái phiếu kho bạc Mỹ2,992,015,954
Tổng cộng52,876,513,126
2. Trái phiếu công ty, quỹ & kim loại quý3,486,896,735
3. Những khoản đầu tư khác5,551,836,303
4. Các khoản cho vay có bảo đảm4,494,373,260
Tổng (1+2+3+4) 66,409,619,424

Đây là một nước đi cần thiết để củng cố sự minh bạch trong kho dự trữ tài sản của Tether.

5/5 - (87 bình chọn)