Chính sách Cookie

Cookie là gì?

Cookies là những tệp văn bản chứa một lượng nhỏ thông tin được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn đang truy cập vào trang web, hoặc được nhúng vào trang web. Cookies có thể được gửi trở lại trang web gốc mỗi khi bạn truy cập lại vào trang web đó, hoặc gửi đến trang web khác nhận ra cookie này. Sử dụng cookies rất hữu ích vì chúng cho phép trang web nhận diện thiết bị của bạn, cũng như ghi nhớ những hành động hay tuỳ chọn của bạn (ví dụ như chi tiết đăng nhập, ngôn ngữ, kích thước phông chữ và các tuỳ chọn hiển thị khác) trong một khoảng thời gian nhất định.

Những thứ chúng tôi thu thập

Tạp chí Crypto “có thể” sẽ thu thập các dữ liệu cookie nhằm mang đến trải nghiệm về nội dung, sử dụng website được tốt hơn.

Dưới đây là những thông tin mà chúng tôi có thể sẽ thu thâp:

  • Thông tin địa chỉ IP, trình duyệt, thiết bị sử dụng, thời lượng truy cập
  • Thông tin về thời lượng đọc nội dung.
  • Những tương tác trên bài viết như bình luận, đề xuất cải tiến nội dung…
  • Những đánh giá bài viết bao gồm mục “raiting” ở cuối bài viết.
  • Thông tin chia sẻ bài viết

Cookies sẽ tồn tại trong bao lâu?

Cookie mặc định sẽ được lưu theo phiên truy cập, tuy nhiên những dữ liệu này sẽ được lưu trữ trong tối đa 30 ngày. ạn có toàn quyền chặn, xoá, hoặc vô hiệu hoá các công nghệ này nếu thiết bị của bạn cho phép. Bạn cũng có thể quản lý cookie và các tuỳ chọn cookie trong trình duyệt hoặc trong phần cài đặt thiết bị.

Có thể xóa Cookie?

Lần đầu tiên truy cập trang web của chúng tôi, bạn sẽ thấy một thông báo xuất hiện trên màn hình về việc sử dụng cookies. Nó sẽ cho bạn biết khi bạn vào website các thông tin đã được thu thập.

Phần lớn các trình duyệt web chấp nhận cookies, tuy vậy bạn vẫn có thể thay đổi cài đặt của trình duyệt web để từ chối cookies mới, tắt cookies đang tồn tại, hoặc chỉ đơn thuần thông báo cho bạn biết sự hiện diện của các cookies mới trên thiết bị của mình. Trong trường hợp bạn không đồng ý việc chúng tôi sử dụng bất kỳ cookies nào được nêu trên, vui lòng xóa chúng khỏi thiết bị của mình.

Cập nhật: 4/3/2022