Nội dung cho hashtag #CoinShares

06/11/2021

Báo cáo dòng vốn đầu tư uần 44 kết thúc vào ngày 5/11 đã chứng kiến tổng dòng vốn đầu tư vào 8.9 tỷ đô phá vỡ kỷ lục 6.7...

03/11/2021

Báo cáo dòng chày vốn tuần 44 kết thúc vào 29/10. Dòng tiền đổ vào quỹ Bitcin ETF đã hạ nhiệt so với tuần trước khi chỉ chứng kiến 53...

21/10/2021

Báo cáo dòng chảy vốn tuần 42 kết thúc vào ngày 15/10 với 80 triệu đô đổ vào thị trường từ các quỹ 21Shares và ETC Group. Các đồng tiền...