Nội dung cho hashtag #TVL

TVL là gì? – Sức sống của DeFi

DeFi – là một mảnh ghép mới của blockchain bùng nổ vào hè năm 2020,...

TVS của Chainlink vượt 75 tỷ đô

Sự phát triển bùng nổ của các ứng dụng DeFi trong năm 2020 và nửa...

Tổng giá trị bị khóa trong các ứng dụng DeFi tăng gần 1000% trong năm qua

Tổng giá trị bị khóa (Total Value Locked – TVL) trong các ứng dụng DeFi...