Tại sao Bitcoin chỉ có 21 triệu đồng?

Bitcoin được thiết kế với mức 21 triệu đồng vào thời điểm ban đầu, sẽ không thể có thêm Bitcoin mới được tạo ra. Hiện tại với độ khó tăng dần theo thời gian và mức độ giảm phân nửa được gọi là Bitcoin Halving sẽ khiến lượng Bitcoin được khai thác cứ sau mỗi 4 năm bị giảm đi một nửa.

Hiện cũng chưa rõ người sáng lập Satoshi Nakamoto tại sao lại đặt con số 21 triệu Bitcoin khi lập trình. Sẽ không thể và không nên có thêm Bitcoin, Bitcoin là tài sản kỹ thuật số đầu tiên có giá trị dựa trên sự khan hiếm về nguồn cung tương tự như vàng, kim cương hay bất kỳ tài sản nào khác, nếu có thêm Bitcoin mới được tạo ra chắc chắn sẽ gây ra sự khủng hoảng về giá và rất có thể sẽ khiến Bitcoin đánh mất vị thế dẫn đầu của mình.