Chuyên mục:

16/08/2021

Ví trữ lạnh hay còn gọi là ví phần cứng là một thiết bị được mã hóa với khả năng lưu trữ Bitcoin và các loại crypto khác. Sở dĩ...